Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Algemene heffingskorting 2021

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen. Hoe hoog de korting is, is afhankelijk van uw leeftijd en waar u in 2021 fiscaal gewoond hebt.

Mensen met een loondienstverband krijgen de algemene heffingskorting veelal via de werkgever verrekend.

Algemene heffingskorting 2021

De algemene heffingskorting 2021 is gebaseerd op een staffel.

In 2021 nog geen AOW-leeftijd bereikt

  • Tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van 21.044 euro ontvangt u 2.837 euro aan Algemene heffingskorting.
  • Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van 21.044 euro tot 68.508 euro bedraagt de Algemene heffingskorting 2.837 euro – 5,977% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – 21.043 euro).
  • Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van 68.508 euro ontvangt u geen Algemene heffingskorting meer.

In 2021 het hele jaar de AOW-leeftijd bereikt

  • Tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van 21.044 euro ontvangt u 1.469 euro aan Algemene heffingskorting.
  • Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van 21.044 euro tot 68.508 euro bedraagt de Algemene heffingskorting 1.469 euro – 3,093% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – 21.043 euro).
  • Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van 68.508 euro ontvangt u geen Algemene heffingskorting meer.

Voorbeeld algemene heffingskorting 2021

We nemen voor het voorbeeld een modaal belastbaar inkomen uit werk en woning van 38.000 euro voor iemand die in 2021 het hele jaar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Het belastbaar inkomen uit werk en woning valt in de bandbreedte >€ 21.044 – <€ 68.508.

De formule voor de algemene heffingskorting is: € 2.837 – 5,977% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 21.043).

Let op, de min zorgt ervoor dat de algemene heffingskorting lager wordt dan de maximale 2.837 bij een belastbaar inkomen uit werk en woning tot 21.044 euro.

De algemene heffingskorting bedraagt in dit voorbeeld

€ 2.837 – 5,977% x (€ 38.000 – € 21.043) = €  1.824