Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Commerciële jaarrekening op basis van fiscale grondslagen

Een jaarrekening wordt meestal geheel op commerciële grondslagen opgesteld. Eventuele commerciële en fiscale verschillen kunnen resulteren in latenties. Voor kleine- en micro-entiteiten levert het administreren van commerciele en fiscale verschillen soms een grote last op (in feite betekent dit het bijhouden van twee administraties). De wetgever erkent dit en biedt sinds 2008 (kleine entiteit) en …

Lees verder

Op welke entiteiten is Titel 9 boek 2 van toepassing?

In Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn voorschriften met betrekking tot de jaarrekening opgenomen. In artikel 2:360 BW is opgenomen op welke entiteiten deze titel van toepassing is. Titel 9 boek 2 is van toepassing op coöperaties, de onderlinge waarborgmaatschappijen, de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en overige bijzondere …

Lees verder

Het vaststellen van een jaarrekening

Iedere Nederlandse BV of NV moet volgens Titel 9 boek 2 BW jaarlijks een jaarrekening opmaken (inrichtingsstukken) en deponeren (publicatiestukken). Het vaststellen van de jaarrekening van een BV gebeurt in de AvA of (bij een vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening) op het moment van ondertekenen van de jaarrekening door de bestuurders. Opmaakverplichting Het bestuur moet …

Lees verder

Stelselwijziging in de jaarrekening

Iedere onderneming maakt bij de start een keuze voor het te hanteren stelsel van waardering, resultaatbepaling en toelichting. De onderneming kiest een stelsel voor de eerste jaarrekening inclusief bijbehorende grondslag voor elke nieuwe gebeurtenis en/of transactie. Wanneer onderdelen van dit stelsel ten opzichte van het voorgaande jaar wijzigen, spreken we van een stelselwijziging. Een stelselwijziging …

Lees verder

Het vereenvoudigd vaststellen van een jaarrekening

Artikel 2:210 lid 5 BW biedt een mogelijkheid tot vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van een BV, waarbij bovendien direct decharge wordt verleend aan bestuurders en commissarissen. Deze vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening is mogelijk wanneer o.a. alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn. Andere voorwaarden van het vereenvoudigd vaststellen van de jaarrekening zijn: …

Lees verder

Extracomptabele boekingen in de jaarrekening

Extracomptabel betekent het verwerken van financiële gegevens buiten de boekhouding om. Gegevens worden dan niet in het grootboek geboekt, maar bijvoorbeeld in Excel bijgehouden. Ook bij het typen van een jaarrekening wordt vaak gebruikgemaakt van extracomptabele boekingen. Van administratie tot jaarrekening Bij het opstellen van de jaarrekening wordt in de basis gebruikgemaakt van de boekhouding. …

Lees verder

De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag

Een Nederlandse jaarrekening wordt meestal in de Nederlandse taal opgesteld. Toch zijn situaties denkbaar om tot een andere taal te besluiten. Zulks bijvoorbeeld voor het inzicht en omdat de gebruiker hoofdzakelijk een andere taal spreekt. De voorwaarden onder welk zulks mogelijk is, worden in dit artikel nader uiteengezet. De taal van de inrichtingsstukken De jaarrekening …

Lees verder

In welke geldeenheid mag een jaarrekening worden uitgedrukt?

De geldeenheid waarin een jaarrekening uitgedrukt mag worden (euro of een vreemde geldeenheid), is afhankelijk van de werkzaamheden van de entiteit en de mate van internationale vertakkingen in de groep. Het wetsartikel dat dit bepaalt, is 2:362 lid 7 BW. In het algemeen geldt dat de jaarrekening in euro’s dient te worden uitgedrukt, tenzij de …

Lees verder

Vrijstelling van de consolidatieplicht bij een kleine consolidatiekring

Rechtspersonen die aan het hoofd van een groep staan, moeten in beginsel een geconsolideerde jaarrekening opstellen (art. 2:406 BW). Overschrijdt de holding of tussenholding geconsolideerd beschouwd de drempel van een onderneming uit groottecategorie klein niet, dan geldt een uitzondering op de consolidatieplicht op grond van de kleine consolidatiekring. Criteria groottecategorie klein We spreken van een …

Lees verder