Stelselwijziging in de jaarrekening

Iedere onderneming maakt bij de start een keuze voor het te hanteren stelsel van waardering, resultaatbepaling en toelichting. De onderneming kiest een stelsel voor de eerste jaarrekening inclusief bijbehorende grondslag voor elke nieuwe gebeurtenis en/of transactie. Wanneer onderdelen van dit stelsel ten opzichte van het voorgaande jaar wijzigen, spreken we van een stelselwijziging. Een stelselwijziging … Meer lezen over Stelselwijziging in de jaarrekening