Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Wat zijn organisaties van openbaar belang (OOB)?

Organisaties van openbaar belang zijn organisaties die vallen onder de OOB-definitie behorende bij de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en/of artikel 2:398 lid 7 BW. Voor OOB’s gelden specifieke voorschriften met betrekking tot wettelijke controles, het instellen van een auditcomissie en het niet van toepassing zijn van vrijstellingen. Definitie Organisaties van openbaar belang Wet Toezicht Accountantsorganisaties (artikel …

Lees verder