Boec ® | Financiële consultants

076-3690174

Derogatiebeginsel

Het derogatiebeginsel houdt in dat afwijking van de jaarrekeningregels mogelijk is, zolang dit noodzakelijk is voor het inzichtsvereiste. Het inzichtsvereiste Artikel 2:362 lid 1 BW geeft het inzichtsvereiste dat de jaarrekening dient te bieden: De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel …

Lees verder