Boec ® | Menselijk kapitaal

076-3690174

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen, maar wel onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de jaarrekening dient te bieden en derhalve opgenomen dienen te worden in de jaarrekening. Voorwaardelijke verplichtingen Een voorwaardelijke verplichting is een verplichting die voortvloeit …

Lees verder

Derogatiebeginsel

Het derogatiebeginsel houdt in dat afwijking van de jaarrekeningregels mogelijk is, zolang dit noodzakelijk is voor het inzichtsvereiste. Het inzichtsvereiste Artikel 2:362 lid 1 BW geeft het inzichtsvereiste dat de jaarrekening dient te bieden: De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel …

Lees verder