Boec ® - Finance professionals

076-3690174

Betalingsvordering Belastingdienst

Betaalt u een zakelijke belastingschuld niet (tijdig), dan kan de Belastingdienst een Betalingsvordering instellen bij uw zakelijke bank. Een betalingsvordering is een vorm van beslag. De Belastingdienst doet dit via uw zakelijk bank, op uw zakelijke betaal- of spaarrekeningen.

Wat is een betalingsvordering?

Een betalingsvordering is een vorm van beslag. De bank blokkeert het tegoed (u kunt er dus niet meer bij) en maakt de belastingschuld (en eventuele bijkomende kosten) over aan de Belastingdienst. Dit gebeurt ook wanneer u het geld eigenlijk dringend nodig heeft voor andere verplichtingen.

Voorbeeld betalingsvordering – Brief zakelijke bank

Op 5 november 2022 heeft de Belastingdienst een betalingsvordering gedaan op het eventuele tegoed dat u bij ons heeft.

De betalingsvordering treft het volgende tegoed: Op rekening NL31RABO123456789 EUR 150.000.

U kunt dit tegoed niet opnemen of betalingen mee verrichten.

Betreft de betalingsvordering een preferente vordering? Dan zullen uw tegoeden tot maximaal de hoogte van de vordering(en) gereserveerd zijn.

U kunt de bijschrijvingen die na de betalingsvordering binnenkomen wel gebruiken. Deze vallen niet onder de betalingsvordering.

De bank

Uw bank is verplicht om aan het verzoek van de Belastingdienst mee te werken en rekent ook kosten (meestal € 80).

Binnen twee weken na het verzoek van de Belastingdienst, verstuurt uw zakelijke bank ook een verklaring van uw tegoeden op het moment van beslaglegging aan de Belastingdienst.