Boec ® | Financiële consultants

076-3690174

Decharge verlenen aan bestuurders en commissarissen

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt als separaat agendapunt vaak decharge verleend aan bestuurders en commissarissen. In dit artikel gaan we nader in op het verlenen van decharge. Wat is decharge verlenen? Met het verlenen van decharge wordt aan bestuurders en commissarissen kwijting verleend voor het gevoerde beleid. Degene die decharge verleent (meestal de …

Lees verder

Wat is interim en hoe verschilt dit van een vast dienstverband?

Een interim dienstverband, ook wel bekend als interim werk of tijdelijk werk, verwijst naar een type arbeidsrelatie waarbij een persoon voor een beperkte periode wordt ingehuurd om onder eigen gezag een specifieke taak, project of functie binnen een organisatie uit te voeren. Interim professionals, ook wel interim managers, consultants of experts genoemd, worden vaak ingeschakeld …

Lees verder

Groottecriteria – micro, klein, middelgroot en groot

Iedere Nederlandse besloten- of naamloze vennootschap moet volgens Titel 9 boek 2 BW jaarlijks een jaarrekening opmaken en deponeren. De jaarverslaggevingregelgeving biedt met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en de deponeringsvereisten vrijstellingen en verlichtingen. Welke vrijstelling en verlichtingen van toepassing zijn is afhankelijk van de grootte van de vennootschap. De vier verschillende groottecriteria …

Lees verder

Wat is waardecreatie?

Waardecreatie verwijst naar het proces waarbij waarde wordt toegevoegd aan een product, dienst, organisatie of investering, waardoor de totale waarde ervan toeneemt. Het kan worden gezien als het vergroten van de bruikbaarheid, kwaliteit, efficiëntie, innovatie of winstgevendheid van iets, waardoor het aantrekkelijker wordt voor degenen die ervan profiteren. Waardecreatie kan plaatsvinden op verschillende niveaus, zoals …

Lees verder

Verkort-, gebroken- of een verlengd boekjaar

De meeste ondernemingen hebben een regulier boekjaar dat van 1 januari tot en met 31 december loopt. Niet alle ondernemingen starten echter op 1 januari. Om voor het eerste boekjaar een verkort of een gebroken boekjaar te voorkomen, kan een onderneming het eerste boekjaar kiezen voor een verlengd boekjaar. Vanaf het tweede boekjaar geldt dan …

Lees verder

Waarom het inschakelen van consultants helpt bij het creëren van waarde

Het inschakelen van consultants is waardevol bij het creëren van waarde voor een organisatie. Consultants zijn externe professionals met specifieke expertise en ervaring die ze kunnen inzetten om complexe problemen aan te pakken en waardevolle inzichten te bieden. Hieronder worden enkele redenen gegeven waarom consultants helpen bij het creëren van waarde: Kortom, consultants kunnen waarde …

Lees verder

Earningsstrippings-regeling 2023

Om te voorkomen dat ondernemingen te veel gebruik gaan maken van financiering met vreemd vermogen vs. eigen vermogen (en als gevolg hiervan minder belastingheffing voor de VpB plaatsvindt), is de earningsstripping-regeling geïntroduceerd.   Hoe werkt de earningsstripping-regeling? De earningsstripping-regeling beperkt de fiscale aftrek van rente in een bepaald jaar, waardoor een onderneming relatief meer VpB …

Lees verder