Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Wat is de Werkhervattingskas (Whk)?

De Werkhervattingskas (Whk) maakt onderdeel uit van de Werknemersverzekeringen. De Whk is een complex mechanisme dat bedrijven en werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Whk brengt werkgevers en werknemers samen in een gezamenlijke inspanning om de gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid te beheren.

Introductie Whk

De Werkhervattingskas werd geïntroduceerd als onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2006. Het doel van de WIA is om werknemers te ondersteunen die langdurig ziek zijn of arbeidsongeschikt raken. De Werkhervattingskas is specifiek gericht op het financieren van de uitkeringen die voortvloeien uit de regelingen voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) en de regeling voor volledige arbeidsongeschiktheid (IVA).

Financiering Whk

De financiering van de Werkhervattingskas is gebaseerd op het principe van premiedifferentiatie. Werkgevers dragen premies af aan de Whk op basis van hun historisch arbeidsongeschiktheidsrisico. Dit betekent dat bedrijven met een hoger aantal arbeidsongeschikte werknemers in het verleden een hogere premie betalen dan bedrijven met een betere staat van dienst op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

Premie Whk

De premie wordt opgesplitst in drie componenten: de WGA-flexpremie, de WGA-vastpremie en de ZW-premie (Ziektewetpremie).

 • De WGA-flexpremie is gerelateerd aan de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor flexibele arbeidskrachten
 • De WGA-vastpremie betrekking heeft op de uitkeringen voor vaste werknemers.
 • De ZW-premie dekt de kosten van de Ziektewetuitkeringen.

Impact op werkgevers

Voor werkgevers is de Whk een belangrijke financiële factor die direct verband houdt met het gezondheidsmanagement en de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Het stimuleert werkgevers om actief beleid te voeren gericht op het voorkomen van langdurig verzuim en het bevorderen van re-integratie.

Bedrijven worden aangemoedigd om een gezonde werkomgeving te creëren en proactieve maatregelen te nemen om de gezondheid van hun werknemers te waarborgen. Hierbij valt te denken aan het aanbieden van gezondheidsprogramma’s, ergonomische werkplekken en re-integratietrajecten voor arbeidsongeschikte werknemers.

Impact op werknemers

Voor werknemers betekent de aanwezigheid van de Werkhervattingskas een vangnet in geval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De regeling voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) biedt ondersteuning aan werknemers die nog wel gedeeltelijk kunnen werken. De regeling voor volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) is bedoeld voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Whk

Deze regelingen voorzien in een inkomen voor werknemers die anders wellicht zonder financiële ondersteuning zouden komen te zitten. Bovendien legt de Werkhervattingskas de verantwoordelijkheid bij werkgevers om actief bij te dragen aan de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, wat de kans op terugkeer naar werk vergroot.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174