Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Bijtelling privégebruik fiets 2022

Bijtelling privégebruik fiets 2022. Hoe werkt het?

Wat is bijtelling privégebruik fiets?

Bijtelling privégebruik bedrijfsfiets is een bedrag dat u bij het loon van de berijder van een bedrijfsfiets die privé gebruikt wordt moet optellen.

De berijder heeft immers een voordeel ten opzichte van iemand die een fiets dient te kopen.

De bijtelling is een vorm van loon in natura. De werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting / premie volksverzekeringen in, betaalt premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) of houdt bijdrage Zvw in. Eventueel kan dit loon als eindheffing aangewezen worden.

Let op: voor de fiets van de zaak maakt het niet uit of u de fiets zakelijk (inclusief woon-werkverkeer) gebruikt of privé. De bijtelling geldt altijd. Dit is anders dan bij de auto van de zaak.

Wat is een bedrijfsfiets die privé gebruikt wordt?

Een bedrijfsfiets die privé gebruikt wordt is een fiets (kan een reguliere fiets zijn of een fiets met bedrijfslogo) die van een bedrijf is en ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer voor o.a. privégebruik.

De term fiets moet breed geïnterpreteerd worden. Denk ook aan een elektrische fiets of een speedpedelec.

Een brommer of een scooter is geen fiets van de zaak.

Hoe wordt bijtelling berekend?

Bijtelling wordt berekend middels een percentage van de adviesprijs. In 2022 is er één tarief van 7%.

Voorbeeld:

Een elektrische fiets heeft een adviesprijs van € 2.000. De bijtelling bedraagt 7% van de adviesprijs. De bijtelling is dus € 2.000 * 7% = €140.

Hoe werkt bijtelling?

Wanneer het bedrag van de bijtelling bekend is, tel je dit bij het reguliere brutosalaris (en eventuele overige emolumenten) op. Hier betaal je vervolgens inkomstenbelasting over. Bijtelling heeft dus een bruto deel (het deel dat je bij je salaris optelt) en een netto deel (het deel aan inkomstenbelasting dat je over de bijtelling dient te betalen).