Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Hoe boek je afschrijvingen?

Afschrijvingen vertegenwoordigen de geleidelijke waardedaling van een actief gedurende hun levensduur. Het correct boeken van afschrijvingen is belangrijk voor een nauwkeurige financiële rapportage en een correcte evaluatie van de financiële gezondheid van een bedrijf. Door afschrijvingen juist en volledig toe te passen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun boekhouding voldoet aan de vereiste normen en geven ze een betrouwbaar beeld.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat afschrijvingen zijn, waarom ze belangrijk zijn, en hoe je ze correct kunt boeken.

Wat zijn materiële vaste activa?

Materiële vaste activa zijn activa die:

 • worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden; en
 • waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende meer dan één periode) dienen.

De restwaarde van een actief is het bedrag dat een rechtspersoon nu voor het actief zou ontvangen bij vervreemding, na aftrek van de geschatte vervreemdingskosten, indien het actief reeds de verwachte ouderdom zou hebben en in de staat zou verkeren die aan het einde van de gebruiksduur wordt verwacht.

Wat zijn afschrijvingen?

Afschrijvingen verwijzen naar de geleidelijke vermindering van de waarde van een bedrijfsmiddel gedurende de tijd dat het in gebruik is. Deze waardevermindering wordt veroorzaakt door factoren zoals slijtage, veroudering, technologische veroudering enzovoort. Afschrijvingen worden beschouwd als operationele kosten en zijn van cruciaal belang voor een nauwkeurige berekening van de winst en de financiële positie van een bedrijf.

Waarom zijn afschrijvingen belangrijk?
 1. Nauwkeurige weergave van de winst: Door afschrijvingen op te nemen als kosten, kunnen bedrijven de werkelijke winst per periode beter benaderen. Zonder afschrijvingen zouden bedrijven een onjuist beeld krijgen van hun werkelijke winst, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen op het gebied van investeringen, belastingen en dividenduitkeringen.
 2. Behoud van de boekhoudkundige consistentie: Afschrijvingen helpen bij het handhaven van consistentie in de boekhouding door de kosten van bedrijfsmiddelen gelijkmatig over hun levensduur te verdelen. Dit zorgt voor een meer nauwkeurige weergave van de financiële prestaties van het bedrijf.
 3. Waardering van bedrijfsmiddelen: Afschrijvingen helpen bij het bijhouden van de werkelijke waarde van bedrijfsmiddelen in de boeken. Dit is vooral belangrijk bij het bepalen van de nettowaarde van het bedrijf en bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Hoe boek je afschrijvingen?

Afschrijvingen van materiële vaste activa weerspiegelen de boekhoudkundige waardevermindering van een materieel vast actief over een bepaalde periode. De afschrijvingen worden meestal in een afschrijvingsstaat bijgehouden (extracomptabel). De maand-, kwartaal-, of zelfs jaarboeking vindt veelal via het memoriaal plaats.

Om de afschrijvingen te berekenen, moet je de aanschafwaarde, de restwaarde en de looptijd weten. De afschrijvingen worden als volgt berekend ((aanschafwaarde-restwaarde)/looptijd (meestal in maanden))

Journaalposten afschrijvingen

Activatie van een actief

Aanschafwaarde (bv machine en installaties) (MVA Balans)

Te vorderen BTW

@ crediteuren

Afschrijving van het actief

Afschrijvingskosten (Afschrijvingen W&V)

@ Cumulatieve afschrijvingen (MVA Balans)

Boekwaarde van het actief

Het saldo van onderstaande twee balansregels bepaalt vervolgens de boekwaarde van het actief:

Aanschafwaarde (bv machine en installaties) (MVA Balans) (positief bedrag)

Cumulatieve afschrijvingen (MVA Balans) (negatief bedrag)Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174