Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het opstellen van een jaarrekening?

Bij Boec helpen we bedrijven en instellingen bij het opstellen van de jaarrekening. De meest voorkomende fouten die we tegenkomen zijn als volgt:

 1. Onvolledige of onjuiste boekhouding: Niet alle transacties worden opgenomen, of ze worden onjuist geregistreerd, wat leidt tot een onvolledige of onjuiste jaarrekening.
 2. Verkeerde classificatie van uitgaven: Uitgaven worden niet juist geclassificeerd, zoals operationele kosten die als investeringen worden geboekt of andersom.
 3. Ontbrekende of onjuiste toelichting: Het niet adequaat toelichten van de balans en winst-en-verliesrekening, wat essentieel is voor de begrijpelijkheid en transparantie van de jaarrekening.
 4. Onjuiste omzet- en kostenverantwoording: Fouten bij het toerekenen van omzet en kosten aan het juiste boekjaar, wat kan leiden tot een vertekend beeld van de financiële situatie.
 5. Niet naleven van wettelijke voorschriften: Het niet voldoen aan de wettelijke eisen voor de jaarrekening, zoals de verplichte onderdelen of de uiterlijke indieningsdatum.
 6. Onvoldoende aandacht voor continuïteitsveronderstelling: Het niet adequaat beoordelen of de organisatie in staat is om de bedrijfsvoering voort te zetten, wat gevolgen kan hebben voor de waardering van activa en passiva.
 7. Onjuist gebruik van schattingen en aannames: Bij het maken van schattingen en aannames kunnen fouten worden gemaakt die de nauwkeurigheid van de jaarrekening beïnvloeden.
 8. Niet ondertekenen door alle bestuursleden: Het niet laten ondertekenen van de jaarrekening door alle bestuursleden, wat een wettelijke verplichting is.
 9. Verkeerde of onvolledige consolidatie: Bij consolidatie van dochterondernemingen of andere verbonden entiteiten kunnen fouten optreden.
 10. Vergeten van verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen: Het niet opnemen van verplichtingen zoals leaseverplichtingen of juridische claims.
 11. Onjuiste verwerking van subsidies en donaties: Fouten bij het opnemen van ontvangen subsidies en donaties, vooral met betrekking tot de voorwaarden en periode van toerekening.
 12. LJP sluit niet aan: De salarisadministratie sluit niet aan op de boekingen in de financiële administratie.
 13. Niet tijdig opstellen en deponeren: Het niet binnen de wettelijke termijn opstellen en deponeren van de jaarrekening.
 14. Verkeerde valutatransacties: Fouten bij de verwerking van transacties in vreemde valuta, zoals het niet correct omrekenen naar de functionele valuta.
 15. Fouten in de cashflowoverzichten: Onjuistheden bij het opstellen van het kasstroomoverzicht, waardoor de liquiditeitspositie niet correct wordt weergegeven.

Boec

Bij Boec verzorgen we jaarrekeningtrajecten voor bedrijven en instellingen. Bel gerust voor meer informatie.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174