Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Uiterste termijn voor het deponeren van een jaarrekening (BV)

Een jaarrekening dient binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar door het bestuur opgesteld te worden en voorgelegd te worden aan de aandeelhouders.  De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel geven bij bijzondere omstandigheden. Hiervoor dient formeel een verlengingsbesluit te worden genomen in een algemene vergadering inclusief vastlegging in notulen.

De aandeelhouders dienen binnen twee maanden nadat de jaarrekening door het bestuur is voorgelegd de jaarrekening vast te stellen. Dit gebeurt middels ondertekening van het oorspronkelijke exemplaar van de jaarrekening.

Een jaarrekening dient uiterlijk acht dagen na vaststelling te worden gedeponeerd bij de KvK (2:394 lid 1 BW).

Uitzondering:

Wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, resulteert het opstellen van de jaarrekening direct in het vaststellen (art. 2:210 lid 5 BW, met uitzondering van wanneer deze regel in de statuten wordt uitgesloten). De twee maandentermijn waarin aandeelhouders de jaarrekening vast mogen stellen komt in dit geval te vervallen. Dit resulteert in het twee maanden eerder moeten deponeren van de jaarrekening.

De uiterste termijn voor het deponeren van een jaarrekening van een Bv met een regulier boekjaar is dus:

  • Wanneer alle aandeelhouders niet tevens bestuurder of commissaris zijn: 31-12 van het volgende boekjaar;
  • Wanneer alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn: 8-11 van het volgende boekjaar.