Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Wanneer dient een stichting of een vereniging een jaarrekening bij de KvK te deponeren?

Iedere stichting of vereniging is verplicht een jaarrekening op te stellen. Of de jaarrekening ook gedeponeerd dient te worden bij de KvK, is afhankelijk van of de stichting of de vereniging activiteiten heeft die kwalificeren als een onderneming en de omvang van deze activiteiten.

Wanneer drijft een stichting of een vereniging een onderneming?

Hoewel de hoofddoelstelling van een stichting of een vereniging nooit commercieel is, kunnen er commerciële activiteiten plaatsvinden binnen het grotere geheel. De voorwaarden voor het drijven van een onderneming zijn:

 • Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
 • Die deelneemt aan het economisch verkeer;
 • Waarbij sprake is van een winststreven.

Voorbeeld: een museum (stichting) exploiteert ook een restaurant. In het restaurant is sprake van een winststreven. Het restaurant is in dit geval een voorbeeld van het drijven van een onderneming.
Geen deponeringsplicht

Voor stichtingen en verenigingen die geen onderneming in stand houden, geldt vereenvoudigde regelgeving en geen deponeringsplicht. Hetzelfde geldt voor stichtingen en verenigingen met ondernemersactiviteiten die gedurende twee jaar niet groter zijn dan 7,5 miljoen euro omzet per jaar. Het merendeel van de stichtingen en verenigingen valt onder de vereenvoudigde regelgeving en heeft geen deponeringsplicht.

Stichtingen en verenigingen die vallen onder de vereenvoudigde regelgeving stellen:

 • binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (2:10 BW) een jaarrekening met balans en de staat van baten en lasten op;
 • laten de jaarrekening door alle bestuursleden en leden van het toezichthoudend orgaan (indien statutair vereist) ondertekenen (2:360 BW);
 • Hoeven deze jaarrekening niet te deponeren bij de KvK.
Deponeringsplicht

Indien de ondernemersactiviteiten van de stichting of vereniging gedurende twee jaren minimaal een omvang hebben van 7,5 miljoen euro per jaar (cf. 2:360 lid 3 jo. 2:396 lid 1 sub b) dient de jaarrekening gedeponeerd te worden bij de KvK.

Overige regelgeving

Let op dat jaarrekeningen door overige regelgeving mogelijk wel elders dan bij de KvK gedeponeerd dienen te worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij zorginstellingen bij het CIBG (jaarverantwoordingzorg.nl).

Boec

Bij Boec verzorgen we jaarrekeningtrajecten voor stichtingen en verenigingen. Bel gerust voor meer informatie.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174