Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

DSO (Days Sales Outstanding)

Debiteuren die niet tijdig betalen kosten geld. Denk aan het moeten financiering van het werkkapitaal en het niet kunnen investeren van de opbrengst. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Wat is DSO (Days Sales Outstanding)

DSO geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat een debiteur betaalt. Dit kan organisatiebreed berekend worden of op debiteurniveau.

Bij een berekening op debiteurniveau ontstaan relevante inzichten als:

 • Welke debiteuren betalen mijn vorderingen langdurig niet?
 • Is de marge van deze debiteuren afdoende om betaling achteraf nog te kunnen rechtvaardigen? M.a.w., moeten deze debiteuren bij afname niet vooraf gaan betalen?

Berekenen van DSO

DSO kan als volgt berekend worden:

 • Algemeen jaarniveau: Debiteurensaldo eind boekjaar delen door de omzet en daarna vermenigvuldigen met 30
 • Algemeen maandniveau: Debiteurensaldo einde van de maand delen door de maandomzet en daarna vermenigvuldigen met 30
 • Debiteur jaarniveau: Debiteurensaldo specifieke debiteur eind boekjaar delen door de omzet van de specifieke debiteur en daarna vermenigvuldigen met 30
 • Debiteur maandniveau: Debiteurensaldo specifieke debiteur einde van de maand delen door de maandomzet van de specifieke debiteur en daarna vermenigvuldigen met 30

Interpretatie DSO

Een goede DSO is afhankelijk van de betaaltermijn die je hanteert. Hanteer je 30 dagen, dan zou iedere score onder de 30 goed zijn (en liefst zo laag mogelijk).

Verbeteren DSO

Om de DSO te verbeteren, kunt u zowel voor- als achteraf interne beheersingsmaatregelen nemen. Enkele relevante interne beheersingsmaatregelen om de DSO te verbeteren:

 • Kredietcheck vooraf
 • Strak debiteurenbeheer (incl pre-incasso, nabellen en degelijk incassotraject)
 • Gebruikmaken van de mogelijkheid incassokosten te factureren
 • Tijdig factureren
 • Afsluiten van een kredietverzekering
 • Factoring gebruiken