Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Geïntegreerde rapportage

Een geïntegreerde rapportage kan omschreven worden als een samenloop van historische financiële informatie met geprognosticeerde materiële financiële informatie en informatie over de strategie en de corporate governance.

Steeds meer jaarrekening gaan tegenwoordig vergezeld van een geïntegreerde rapportage. In een geïntegreerde rapportage wordt naast de jaarcijfers van het boekjaar ook informatie gegeven over de toekomstverwachting. Denk bijvoorbeeld aan strategie, toekomstoriëntatie en wensen en eisen van stakeholders.

Toekomst

Een geïntegreerde rapportage geeft niet alleen antwoord op wat er verleden jaar gepresteerd is, maar ook waar de organisatie naartoe gaat. De relevantie gaat omhoog, terwijl de betrouwbaarheid van de historische financiële informatie niet aangetast wordt. Dit verbetert het inzicht voor de gebruiker ten opzichte van een reguliere jaarrekening.

Vormen van kapitaal en de bijbehorende wederzijdse afhankelijkheden

Een geïntegreerde rapportage past ook bij de huidige tijd, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht en begrip voor alle stakeholders belangrijker wordt. Hoe de organisatie alle vormen van kapitaal bedient (financieel, menselijk, productie, intellectueel, sociaal en omgeving) en omgaat met de wederzijdse afhankelijkheden past uitstekend in de rapportage.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van hoofdstukken die in een geïntegreerde rapportage voorkomen zijn:

  • Toekomst
  • Strategie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Stakeholders
  • Transparantie
  • Risicomanagement
  • Veiligheidstrackrecord
  • Materialenverbruik en afvalstatistieken
  • Work-life balance personeel