Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Gebeurtenissen na balansdatum

Een jaarrekening ziet toe op een (verlengd / regulier / verkort) boekjaar. Als er zich na afloop van dit boekjaar gebeurtenissen voordoen, kan het voorkomen dat deze toch verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. Dit artikel behandelt de gebeurtenissen na balansdatum en wanneer deze in de jaarrekening verwerkt dienen te worden.

Feitelijke situatie op balansdatum

Allereerst is het van belang of de gebeurtenis na balansdatum nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum en of de gebeurtenis belangrijk is voor het vereiste inzicht.

Tijdstip gebeurtenissen na balansdatum

Vervolgens is het van belang op welk tijdstip de gebeurtenis na balansdatum zich voordoet. Voor het al dan niet moeten verwerken van gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening zijn de volgende tijdstippen van belang:

  • TS1 – Einde boekjaar
  • TS2 – Datum opmaken jaarrekening
  • TS3 – Datum vaststellen jaarrekening

Wet, IASB en RJ

Ten slotte is het van belang welke regelgeving gevolgd wordt. De verwerking van de gebeurtenissen na balansdatum verschilt namelijk tussen wet, IASB en RJ.

Verwerking gebeurtenissen na balansdatum

  • TS1 <> TS2 – Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en zich voordoen tussen einde boekjaar en datum opmaken jaarrekening dienen verwerkt te worden in de jaarrekening (wet, IASB en RJ).
  • TS2 <> TS3 – Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en zich voordoen tussen datum opmaken jaarrekening en datum vaststellen jaarrekening dienen volgens de IASB verwerkt te worden in de jaarrekening. Volgens de wet en RJ behoeft deze gebeurtenis enkel verwerkt te worden indien het onontbeerlijk voor het vereiste inzicht is.
  • > TS3 – Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum, zich voordoen na het vaststellen van de jaarrekening en ervoor zorgen dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het bieden van het vereiste inzicht dienen volgens de wet en RJ gecommuniceerd te worden aan alle partijen die met de al vastgestelde jaarrekening foutief zijn geïnformeerd. Dit betekent veelal het toevoegen van een mededeling in het handelsregister en de aandeelhouders en RvC informeren.