Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Wat is verwatering?

Verwatering is de situatie dat het percentage aandelenbezit van een aandeelhouder afneemt, doordat nieuwe aandelen uitgegeven worden en de aandeelhouder niet hetzelfde percentage als het belang dat hij al had bijkoopt.

Het aantal aandelen neemt na de aandelenuitgifte toe. Koopt de aandeelhouder niet hetzelfde percentage als hij al had bij, dan resteert over het totaal aantal uitstaande aandelen een lager belang. Dit is verwatering.

Voorbeeld verwatering

Een aandeelhouder heeft 10.000 aandelen in vennootschap A. Het totaal aantal uitstaande aandelen voor de financieringsronde bedraagt 100.000 aandelen. Vennootschap A geeft 30.000 nieuwe aandelen uit. De aandeelhouder neemt geen deel aan deze nieuwe financieringsronde.

Het oude belang van de aandeelhouder was 10.000 / 100.000 = 10%

Het nieuwe belang van de aandeelhouder is 10.000 / 130.000 = 7,69%

Winstrecht, stemrecht

Verwatering kan plaatsvinden met (een combinatie van) stemrecht of winstrecht. Dit is afhankelijk van het soort aandelen dat de aandeelhouder bezit.

Bijkopen of niet?

Verwatering is niet altijd slecht.

Als nieuwe aandelen aangeboden worden voor een prijs onder de waarde en de aandeelhouder heeft geen betere mogelijkheden voor allocatie van kapitaal, dan is bijkopen aan te bevelen.

Worden de aandelen echter aangeboden voor een prijs boven de waarde of heeft de aandeelhouder betere mogelijkheden voor allocatie van kapitaal, dan is kiezen voor verwatering aan te bevelen.