Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

2:402 BW – Vereenvoudigde enkelvoudige W&V moedermaatschappij

Indien de financiële gegevens van een moedermaatschappij zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, mag de entiteit bij toepassing van artikel 2:402 BW volstaan met een vereenvoudigde enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Artikel 2:402 BW luidt:

  1. Zijn de financiële gegevens van een rechtspersoon verwerkt in zijn geconsolideerde jaarrekening, dan behoeft in de eigen winst- en verliesrekening slechts het resultaat uit deelnemingen na aftrek van de belastingen daarover als afzonderlijke post te worden vermeld. In de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening wordt de toepassing van de vorige zin meegedeeld.
  2. Dit artikel is niet van toepassing op rechtspersonen als bedoeld in artikel 398 lid 7.

Toepassing artikel 2:402 BW – Vrijstelling van de inrichting van de W&V

Indien de financiële gegevens van een moedermaatschappij zijn verwerkt in de geconsolideerd jaarrekening, mag de entiteit bij toepassing van artikel 2:402 BW volstaan met een vereenvoudigde enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Artikel 2:402 BW vereist weergave van het resultaat uit deelnemingen na aftrek van de belastingen in de enkelvoudige winst- en verliesrekening. Als gevolg van deze eis, bestaat de enkelvoudige winst- en verliesrekening bij toepassing van artikel 2:402 BW uit minimaal 2 regels:

  • Resultaat deelnemingen
  • Resultaat van de moedermaatschappij

Toelichting

Gebruik van artikel 2:402 BW dient te worden toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening.

Uitzondering

De vrijstelling die artikel 2:402 BW biedt, mag volgens artikel 2:398 lid 7 BW niet worden toegepast bij organisaties van openbaar belang (OOB’s).