Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Beslagvrije voet 1 januari 2023

De beslagvrije voet is het bedrag dat bijvoorbeeld een deurwaarder niet mag inhouden op uw loon. De beslagvrije voet is er, omdat ook de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen. Een minimaal inkomen dat ook van toepassing is als er schulden zijn.

De beslagvrije voet is afhankelijk van de leefsituatie. Verandert de leefsituatie, dan verandert ook de beslagvrije voet. De leefsituatie is o.a. afhankelijk van of u Bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering ontvangt, gehuwd/alleenstaand bent, kinderen heeft en/of in Nederland woont.

De beslagvrije voet die in uw situatie berekend is, vindt u in de modelmededeling die u ontvangt van de beslaglegger. Controleer deze bijvoorbeeld via de rekentool van de Rijksoverheid.

Voor de berekening van de beslagvrije voet wordt ook naar het inkomen gekeken (laag / midden of hoog inkomen). Dit gebeurt, omdat een laag inkomen bijvoorbeeld meer recht op toeslagen is die meegewogen worden.

Maximumbedrag beslagvrije voet

Voorbeelden voor een laag of midden-inkomen zijn voor dit artikel wat te ingewikkeld. Voor een hoog inkomen gelden de volgende maximumbedragen van de beslagvrije voet per 1 januari 2023:

LeefsituatieMaximumbedrag beslagvrije voet
Alleenstaande€ 1.872,81
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar€ 2.015,84
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar€ 2.470,03
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar€ 2.509,97