Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Ontslag op staande voet

Enkel met een geldige dringende reden kan een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan. Een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient noodzakelijk te zijn (zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever, redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren).

Geldige dringende reden

Een geldige dringende reden is bijvoorbeeld het geval bij stelen, fraude plegen, ondanks waarschuwingen wederom dronkenschap of ander liederlijk gedrag vertonen of zonder goede reden werk weigeren. De werkgever moet de reden direct bij het ontslag op staande voet meedelen. De arbeidsovereenkomst wordt bij ontslag op staande voet direct – zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter en zonder opzeggingstermijn – beëindigd en de werkgever hoeft het loon niet langer door te betalen.

Implicaties voor de werknemer

Voor de werknemer heeft ontslag op staande voet behoorlijke implicaties. Zo vervalt het recht op een WW-uitkering (verwijtbaar handelen werknemer). Wanneer de werknemer de werkgever door opzet of schuld een dringende reden heeft gegeven de werknemer op staande voet te ontslaan, kan het zo zijn dat de werknemer schadeplichtig is jegens de werkgever voor de berokkende schade. Ook wordt het voor de werknemer moeilijker een nieuwe baan te vinden. Een nieuwe werkgever vraagt immers naar de vertrekreden bij de oude werkgever.

Niet eens met het ontslag op staande voet?

Werknemers die het niet eens zijn met het ontslag op staande voet, dienen de kantonrechter binnen twee maanden – eventueel middels een kortgeding – te verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen, loondoorbetaling en wedertewerkstelling te vorderen of de kantonrechter om een financiële vergoeding te vragen.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174