Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Bewaartermijn financiële administratie

Voor de fiscus dient een administratie minimaal gedurende 7 jaar bewaard te blijven. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moeten nog drie jaar langer bewaard blijven (dus minimaal 10 jaar)

Waaruit bestaat de financiële administratie?

De financiële administratie bestaat uit alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm. Voorbeelden hiervan zijn:

  • kasadministratie en kassabonnen
  • financiële aantekeningen, zoals het inkoopboek en het verkoopboek
  • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
  • bankafschriften
  • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
  • agenda’s
  • correspondentie

Bij het bewaren is zowel de juistheid (kloppen de gegevens) als de volledigheid (zijn alle gegevens wel opgenomen) relevant.

Bewaartermijn financiële administratie

De bewaartermijn voor de financiële administratie bedraagt 7 jaar.

Bewaartermijn gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken

De bewaartermijn voor gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken bedraagt 10 jaar.