Financiële diensten in abonnementsvorm aan voornamelijk het MKB

076-3690174

Boekhouden: huur boeken

Huur wordt vaak over meerdere perioden tegelijk gefactureerd. Vanuit de praktijk merken we dat dit vragen oplevert over de boekhoudkundige verwerking. In dit artikel geven we een voorbeeld over hoe boekhoudkundig met huurkosten om te gaan. Toerekeningsbeginsel Een van de principes bij het boekhouden is het toerekeningsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat opbrengsten en kosten …

Lees verder

Verbandscontroles

Door handig gebruik te maken van de administratie, kan middels verbandscontroles de juistheid en soms ook de volledigheid van de administratie gecontroleerd worden. Een verbandscontrole bestaat uit tellingen uit twee of meer financiële feiten, die verband houden met elkaar. Dit verband houden betekent dat met alle financiële feiten in het verband minus één financieel feit, …

Lees verder

Proef- en saldibalans

In een administratie worden continu financiële feiten geadministreerd. Denk aan een inkoop, een verkoop en/of een betaling. Iedere journaalpost is in evenwicht; het debetbedrag is gelijk aan het creditbedrag. Cumulatief leveren deze boekingen de proef- en de saldibalans op. Proefbalans De proefbalans toont alle grootboekrekeningen van een administratie met zowel het debet als het creditsaldi. …

Lees verder

Bewaartermijn financiële administratie

Voor de fiscus dient een administratie minimaal gedurende 7 jaar bewaard te blijven. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moeten nog drie jaar langer bewaard blijven (dus minimaal 10 jaar) Waaruit bestaat de financiële administratie? De financiële administratie bestaat uit alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in …

Lees verder