Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Boeken uitbetaling incassobureau / BTW op incassokosten

Bij incassokosten kan het voorkomen dat er BTW gerekend wordt. Wanneer de schuldeiser de BTW kan verrekenen, levert dit geen kostenpost voor de schuldeiser op. Maar als de schuldeiser geen BTW kan verrekenen, levert dit wel een kostenpost voor de schuldeiser op. De wetgever onderkent dit probleem en heeft het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten hieromtrent als volgt vormgegeven.

Schuldeiser kan BTW verrekenen

Als de schuldeiser BTW kan verrekenen (via de voorbelasting), levert de BTW geen kostenpost op. Kan de schuldeiser BTW verrekenen, dan krijgt de schuldeiser de betaalde BTW immers weer terug van de Belastingdienst.

Voorbeeld incassokosten met BTW / journaalpost

Als een incassobureau 1150 euro incasseert (vordering van 1000 euro en maximale incassokosten van 150 euro excl. BTW), krijgt de schuldeiser 1000 euro – 31,50 euro BTW = 968,50 overgemaakt. Het incassobureau houdt 150 euro incassokosten en 31,50 euro BTW in.

De schuldeiser boekt de factuur op incassokosten (150 euro) en te vorderen BTW (31,50 euro). Bij de eerstvolgende BTW-aangifte wordt de 31,50 euro als voorbelasting opgegeven en ontvangt de schuldeiser de BTW retour.  

Schuldeiser kan geen BTW verrekenen

Als de schuldeiser geen BTW kan verrekenen (via de voorbelasting), levert de BTW wel een kostenpost op. Kan de schuldeiser geen BTW verrekenen, dan krijgt de schuldeiser de betaalde BTW immers niet terug van de Belastingdienst. De wetgever erkent dit probleem en heeft dit opgelost door de maximale incassokosten op te laten hogen met de niet te verrekenen BTW.

Voorbeeld incassokosten zonder BTW / journaalpost

Als een incassobureau 1181,50 euro incasseert (vordering van 1000 euro en maximale incassokosten van 181,50 euro (het incassobureau houdt in de incassokosten dus al rekening met de situatie dat de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen en maakt gebruik van artikel 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten door de maximale incassokosten met het bedrag aan BTW te verhogen)). De schuldeiser krijgt 1000 euro overgemaakt. Het incassobureau houdt 150 euro incassokosten en 31,50 euro BTW in. De schuldeiser boekt 181,50 aan incassokosten.