Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Boekhouden: huur boeken

Huur wordt vaak over meerdere perioden tegelijk gefactureerd. Vanuit de praktijk merken we dat dit vragen oplevert over de boekhoudkundige verwerking. In dit artikel geven we een voorbeeld over hoe boekhoudkundig met huurkosten om te gaan.

Toerekeningsbeginsel

Een van de principes bij het boekhouden is het toerekeningsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat opbrengsten en kosten verwerkt worden in de periode waarop ze betrekking hebben, en niet wanneer ze gefactureerd worden.

Voorbeeld huur boeken

Op 1 januari 2021 ontvangt Renta BV een kwartaalfactuur van 3.000 euro voor de huur van het bedrijfspand over januari, februari en maar 2021. Conform de voorwaarden dient deze factuur binnen 14 dagen betaald te worden.

De boekhoudkundige verwerking is als volgt:

1 januari

Vooruitgefactureerde bedragen 3.000 euro (B)

Aan Crediteuren 3.000 (B)

15 januari

Crediteuren 3.000 (B)

Aan liquide middelen (B)

31 januari

Huurkosten 1.000 (W&V)

Aan vooruitgefactureerde bedragen 1.000 (B)

28 februari

Huurkosten 1.000 (W&V)

Aan vooruitgefactureerde bedragen 1.000 (B)

31 maart

Huurkosten 1.000 (W&V)

Aan vooruitgefactureerde bedragen 1.000 (B)