Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

De verjaringstermijn van een vordering

Aan een vordering kleeft een verjaringstermijn. Hoe lang deze termijn is, hangt af van de soort vordering. Middels stuiting kan een nieuwe verjaringstermijn ingesteld worden.

Wat gebeurt er wanneer een vordering verjaart?

Wanneer een vordering verjaart, kan betaling niet meer afgedwongen worden.  

De vordering blijft dus wel bestaan, maar de juridische opties om betaling af te dwingen zijn komen te vervallen.

Welke soorten vorderingen zijn er?

Vorderingen worden als volgt onderverdeeld:

 • Contractuele vorderingen
 • Consumentenvorderingen
 • Overige vorderingen

Welke verjaringstermijn is van toepassing?

Aan een vordering kleeft een verjaringstermijn. Hoe lang deze termijn is, hangt af van de soort vordering.

Contractuele vorderingen

Artikel 3:307 lid 1 BW komt met de meest voorkomende uitzondering voor B2B. De wet bepaalt namelijk dat contractuele vorderingen een verjaringstermijn van vijf jaren hebben.

“Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.”

Consumentenvorderingen

Bij een consumentenkoop verjaart een vordering door verloop van twee jaren. Dit is geregeld in artikel 7:28 BW (B2C & C2C).

“Bij een consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs door verloop van twee jaren.”

Overige vorderingen

Artikel 3:306 BW meldt dat wanneer de wet niet ander bepaalt, een vordering door verloop van twintig jaren verjaart.

“Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.”

Wanneer start een verjaringstermijn?

De aanvang van een verjaringstermijn volgt op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Stuiting in- of buiten rechte

Een schuldeiser kan voorkomen dat een vordering verjaart, door deze te stuiten. Door het stuiten van een vordering start er weer een nieuwe verjaringstermijn voor de vordering.

De schuldeiser stuit de vordering door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin hij/zij zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Voorbeeld mededeling stuiting van een vordering

Hierbij deel ik u mee dat ik ondubbelzinnig, naast eventuele overige rechten, mijn recht op nakoming van de openstaande vordering met factuurnummer X ter grootte van Y euro voorbehoud. U dient deze melding te beschouwen als stuiting van de verjaring als bedoeld in artikel 3:316 BW jo. 3:317 BW.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174