Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Stuiting van een vordering

Iedere vordering heeft een verjaringstermijn. Verjaart een vordering, dan kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen.

Wat gebeurt er als een vordering verjaart?

Als een vordering verjaart, bestaat de vordering nog wel. De schuldeiser kan alleen geen betaling van de vordering meer afdwingen. De schuldenaar kan de schuldeiser simpelweg negeren.

Betaalt de schuldenaar na verjaring van de vordering toch, dan is de vordering alsnog voldaan.

Hoe kan een schuldeiser voorkomen dat een vordering verjaart?

Een schuldeiser kan voorkomen dat een vordering verjaart, door deze te stuiten. Door het stuiten van een vordering start er weer een nieuwe verjaringstermijn voor de vordering.

De schuldeiser stuit de vordering door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin hij/zij zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Voorbeeld mededeling stuiting van een vordering

Hierbij deel ik u mee dat ik ondubbelzinnig, naast eventuele overige rechten, mijn recht op nakoming van de openstaande vordering ter grootte van X euro voorbehoud. U dient deze melding te beschouwen als stuiting van de verjaring als bedoeld in artikel 3:317 BW.