Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Erfbelasting 2023

Als u erfgenaam bent kunt u een erfenis ontvangen. Soms moet u dan erfbelasting betalen. Bijvoorbeeld als de waarde van de erfenis boven de vrijstelling uitkomt. Hoeveel is afhankelijk van uw relatie met de erflater en de waarde van de erfenis.

Vrijstellingen erfbelasting

In de erfbelasting zijn verschillende vrijstellingen opgenomen. Komt de waarde van de erfenis bij de bijbehorende situatie niet boven de vrijstelling uit, dan betaalt u geen erfbelasting.

De vrijstellingen van de erfbelasting in 2023 zijn als volgt:

  • Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 723.526
  • Kind € 21.918
  • Pleegkind  € 21.918
  • Stiefkind € 21.918
  • Kleinkind € 21.918
  • Achterkleinkind € 2.418
  • Kind met een beperking € 68.740
  • Ouder € 54.270 (Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 54.270.)
  • Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.418

Naast de reguliere vrijstellingen, zijn er onder voorwaarden ook eenmalig verhoogde vrijstellingen. Deze zien bijvoorbeeld toe op:

  • Bedrijfsopvolgingsregeling: € 1.134.403

Tarieven erfbelasting

De tarieven van de erfbelasting in 2023 zijn als volgt:

Waarde erfenisPartner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 138.64210%18%30%
€ 138.642 en meer20%36%40%

Aangifte erfbelasting

Van een erfenis doet u aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst. Meestal nodigt de Belastingdienst u hiervoor binnen 4 maanden na het overlijden van de erflater voor uit.