Boec ® | Financiële consultants

076-3690174

Ouderenkorting 2023

De ouderenkorting is een heffingskorting voor AOW-gerechtigden. U krijgt de ouderenkorting als u fiscaal in Nederland woont en uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt bereikt. De hoogte van de ouderenkorting is afhankelijk van uw verzamelinkomen en of u (fiscaal) (een deel van) het jaar in Nederland hebt gewoond. Ouderenkorting 2023 De Ouderenkorting …

Lees verder

Schenkbelasting 2023

Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Als u iets geschonken krijgt en de waarde komt uit boven de vrijstelling, betaalt u hier mogelijk schenkbelasting over. Hoeveel is afhankelijk van uw relatie met de schenker en het doel van de schenking. Vrijstellingen schenkbelasting In de schenkbelasting zijn verschillende vrijstellingen opgenomen. Komt de waarde van …

Lees verder

Carry forward, voorwaartse verliesverrekening 2022

De termijnen voor verliesverrekening wijzigingen in 2022. Verliezen worden voor 1 jaar achterwaarts verrekenbaar en – met een beperking in de omvang – onbeperkt in aantal jaren voorwaarts. Carry back Voordat een onderneming aan carry forward toekomt, dient eerst carry back toegepast te worden. Bij carry back wordt een verlies verrekend met de winst uit …

Lees verder

Ouderenkorting 2022

De ouderenkorting is een heffingskorting voor AOW-gerechtigden. U krijgt de ouderenkorting als u fiscaal in Nederland woont en uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt bereikt. De hoogte van de ouderenkorting is afhankelijk van uw verzamelinkomen en of u (fiscaal) (een deel van) het jaar in Nederland hebt gewoond. Ouderenkorting 2022 De Ouderenkorting …

Lees verder

Ruisende inbreng in B.V.

Een ruisende inbreng in een B.V. is de situatie waarin een eenmanszaak of een samenwerkingsverband als een vennootschap onder firma of een maatschap fiscaal gezien gestaakt wordt en daarna ingebracht wordt in een nieuwe B.V. Bij een ruisende inbreng wordt de huidige onderneming gestaakt, waarover heffing van de stakingswinst bij de inkomstenbelasting plaatsvindt. Fiscale faciliteit …

Lees verder

Geruisloze inbreng in B.V.

Een geruisloze inbreng in een B.V. is de situatie waarin een eenmanszaak of een samenwerkingsverband als een vennootschap onder firma of een maatschap wordt omgezet in een B.V. Bij een geruisloze inbreng wordt de huidige onderneming hoofdzakelijk zonder heffing van inkomstenbelasting omgezet in een B.V. Fiscale faciliteit De geruisloze inbreng in een B.V. betreft een …

Lees verder

Algemene heffingskorting 2021

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen. Hoe hoog de korting is, is afhankelijk van uw leeftijd en waar u in 2021 fiscaal gewoond hebt. Mensen met een loondienstverband krijgen de algemene heffingskorting veelal via de werkgever verrekend. Algemene heffingskorting 2021 De algemene …

Lees verder