Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Heeft u een kind onder de twaalf jaar dat op uw adres staat ingeschreven en werken u en uw partner allebei? Dan heeft de minstverdienende partner mogelijk recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Kern van de Inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een belangrijke regeling die tot doel heeft om werkende ouders met een lager inkomen …

Lees verder

Bijtelling privégebruik auto

Bijtelling privégebruik auto. Hoe werkt het? Wat is bijtelling? Bijtelling is een bedrag dat u bij het loon van de berijder moet optellen, mits deze meer dan 500 kilometers privé rijdt per jaar en anders een sluitende kilometeradministratie die dit aantoont bijhoudt. De Belastingdienst ziet meer dan 500 privékilometers in een auto privé rijden als …

Lees verder

SV-loon

Het SV-loon is het brutoloon van een werknemer waarover sociale verzekeringspremies worden berekend. Het omvat niet alleen het basissalaris, maar ook andere componenten zoals vakantiegeld, bonussen, overwerk, provisies en bepaalde vergoedingen in natura. Het SV-loon is van toepassing op verschillende sociale verzekeringsregelingen, waaronder de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet arbeid …

Lees verder

Ouderenkorting 2023

De ouderenkorting is een heffingskorting voor AOW-gerechtigden. U krijgt de ouderenkorting als u fiscaal in Nederland woont en uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt bereikt. De hoogte van de ouderenkorting is afhankelijk van uw verzamelinkomen en of u (fiscaal) (een deel van) het jaar in Nederland hebt gewoond. Ouderenkorting 2023 De Ouderenkorting …

Lees verder

Schenkbelasting 2023

Zomaar iets van waarde krijgen is een schenking. Als u iets geschonken krijgt en de waarde komt uit boven de vrijstelling, betaalt u hier mogelijk schenkbelasting over. Hoeveel is afhankelijk van uw relatie met de schenker en het doel van de schenking. Vrijstellingen schenkbelasting In de schenkbelasting zijn verschillende vrijstellingen opgenomen. Komt de waarde van …

Lees verder

Carry forward, voorwaartse verliesverrekening 2022

De termijnen voor verliesverrekening wijzigingen in 2022. Verliezen worden voor 1 jaar achterwaarts verrekenbaar en – met een beperking in de omvang – onbeperkt in aantal jaren voorwaarts. Carry back Voordat een onderneming aan carry forward toekomt, dient eerst carry back toegepast te worden. Bij carry back wordt een verlies verrekend met de winst uit …

Lees verder