Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Fair value accounting

Fair Value Accounting is een boekhoudprincipe dat de actuele marktwaarde van activa en passiva in de financiële verslaggeving weerspiegelt. Dit benaderingsmodel is in de afgelopen decennia steeds prominenter geworden en heeft een diepgaande impact gehad op hoe bedrijven hun financiële positie evalueren en rapporteren.

Achtergrond van Fair Value Accounting

Fair Value Accounting staat in contrast met de historische kostprijsbenadering, waarbij activa en passiva worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschafprijs. Het kernprincipe van Fair Value Accounting is dat de waarde van een activum of passivum wordt bepaald door wat de markt bereid is ervoor te betalen op een bepaald moment. Deze benadering biedt een real-time weergave van de economische realiteit en kan nuttig zijn in situaties waarin marktomstandigheden snel veranderen.

Verschillende methoden van Fair Value-meting

 • Beursgenoteerde marktwaarde: In gevallen waarin activa of passiva worden verhandeld op een georganiseerde markt, zoals aandelen of obligaties, kan de beurskoers dienen als een betrouwbare indicator van de fair value.
 • Waardering op basis van vergelijkbare transacties: Als er geen actieve markt is voor een specifiek actief of passief, kan de fair value worden bepaald door te kijken naar vergelijkbare transacties die recentelijk hebben plaatsgevonden.
 • Discounted Cash Flow (DCF): Deze methode houdt rekening met toekomstige kasstromen die worden gegenereerd door het actief of passief en past een discontovoet toe om deze kasstromen naar hun huidige waarde te herleiden.
 • Netto Realiseerbare Waarde (NRV): Dit wordt vaak gebruikt voor activa die niet in een actieve markt worden verhandeld en is gebaseerd op de verwachte opbrengst bij verkoop minus de kosten die nodig zijn om het actief te realiseren.

Voordelen van Fair Value Accounting

 • Relevante informatie: Fair Value Accounting biedt gebruikers van financiële rapporten actuele en relevante informatie over de werkelijke waarde van activa en passiva, waardoor besluitvormers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
 • Markttransparantie: Het gebruik van Fair Value draagt bij aan een grotere transparantie op de financiële markten, omdat het investeerders in staat stelt om de echte waarde van de bezittingen en verplichtingen van een onderneming te begrijpen.
 • Risicomanagement: Bedrijven kunnen met Fair Value Accounting hun risicoposities beter beoordelen, aangezien deze benadering de impact van marktfluctuaties direct weergeeft.

Uitdagingen en Kritiek

 • Marktvolatiliteit: Een van de belangrijkste kritiekpunten op Fair Value Accounting is dat het kan leiden tot volatiliteit in de winst- en verliesrekening, vooral in tijden van economische onzekerheid wanneer marktprijzen sterk schommelen.
 • Subjectiviteit: De bepaling van de fair value is vaak gebaseerd op aannames en schattingen, wat kan leiden tot subjectiviteit en verschillen in interpretatie.
 • Complexiteit: Het toepassen van Fair Value Accounting vereist vaak complexe modellen en aanzienlijke expertise, wat vooral een uitdaging kan zijn voor kleinere bedrijven met beperkte middelen.

Impact op de Financiële Verslaggeving

Fair Value Accounting heeft de financiële verslaggeving ingrijpend veranderd. Hoewel het zorgt voor meer transparantie en actuele informatie, heeft het ook geleid tot discussies over de betrouwbaarheid van financiële overzichten, vooral in tijden van economische crisis.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174