Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Fair value accounting

Fair Value Accounting is een boekhoudprincipe dat de actuele marktwaarde van activa en passiva in de financiële verslaggeving weerspiegelt. Dit benaderingsmodel is in de afgelopen decennia steeds prominenter geworden en heeft een diepgaande impact gehad op hoe bedrijven hun financiële positie evalueren en rapporteren. Achtergrond van Fair Value Accounting Fair Value Accounting staat in contrast …

Lees verder

Gevolgen van het niet-naleven van een verplichte accountantscontrole

Ondernemingen die controleplichtig zijn dienen een hiertoe bevoegde accountant aan te stellen die de jaarrekening controleert. Deze zal vervolgens voldoende en geschikte controle-informatie pogen te verzamelen om een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening af te geven. Maar wat gebeurt er als een verplichte accountantscontrole niet wordt nageleefd? Wanneer is een onderneming controleplichtig? Een …

Lees verder

Hoe is het toezicht op de accountancysector geregeld?

In Nederland is de minister van Financiën verantwoordelijk voor het (stelsel van) toezicht op de accountancysector. De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wijst de AFM aan als toezichthouder op alle accountantsorganisaties ten aanzien van de kwaliteit van de wettelijke controles. In de praktijk wordt het toezicht op accountantsorganisatie gesplitst. De AFM verzorgt het toezicht op accountantsorganisaties …

Lees verder

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van een overzicht met historische financiële informatie (bijvoorbeeld een jaarrekening) als afgegeven door een RA of een AA. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring. Zekerheid en de accountantsverklaring Bij de samenstellingsverklaring wordt geen zekerheid verschaft, bij een beoordelingsverklaring een beperkte mate …

Lees verder