Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Gebruikelijk loon DGA 2023

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon stijgt in 2023 naar € 51.000.

In 2022 was het normbedrag voor het gebruikelijk loon nog € 48.000.

Gebruikelijk loon

Een DGA dient zichzelf cf. een gebruikelijk loon te verlonen. Wat gebruikelijk is, wordt jaarlijks opnieuw geijkt. Van belang is dat het loon past bij het niveau en de duur van de werkzaamheden.

Normbedragen gebruikelijk loon 2023

Om invulling te geven aan het gebruikelijk loon, worden jaarlijst normbedragen opgesteld. Voor 2023 zijn dit de volgende normbedragen, waarbij het hoogste bedrag het gebruikelijk loon voor 2023 vormt:

  • € 51.000
  • 100% van het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking (was 75% in 2022)
  • Hetzelfde loon als de meest verdienende werknemer binnen de organisatie, of een met de organisatie verbonden lichaam.