Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

SV-loon

Het SV-loon is het brutoloon van een werknemer waarover sociale verzekeringspremies worden berekend. Het omvat niet alleen het basissalaris, maar ook andere componenten zoals vakantiegeld, bonussen, overwerk, provisies en bepaalde vergoedingen in natura.

Het SV-loon is van toepassing op verschillende sociale verzekeringsregelingen, waaronder de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet arbeid en zorg (Wazo).

Elementen van het SV-loon

 • Basisloon: Het reguliere salaris dat een werknemer ontvangt voor de verrichte werkzaamheden vormt de kern van het SV-loon. Dit omvat het maandelijkse of wekelijkse salaris dat is overeengekomen in het arbeidscontract.
 • Vakantiegeld: In Nederland heeft elke werknemer recht op vakantiegeld, dat vaak wordt berekend als een percentage van het jaarloon. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het SV-loon.
 • Overwerk en Bonussen: Extra uren die worden gewerkt buiten de reguliere arbeidstijd en eventuele bonussen dragen ook bij aan het SV-loon. Deze variabele componenten kunnen het totale loon aanzienlijk beïnvloeden.
 • Vergoedingen in Natura: Als een werknemer vergoedingen in natura ontvangt, zoals een auto van de zaak of huisvesting, moeten deze ook worden opgenomen in het SV-loon.
 • Aanvullende Vergoedingen: Andere vergoedingen, zoals reiskostenvergoedingen of studiekostenvergoedingen, kunnen ook bijdragen aan het SV-loon, afhankelijk van de specifieke regelgeving.

Berekening van SV-loon

Het SV-loon vormt de basis voor de berekening van sociale verzekeringspremies en belastingen. Werkgevers moeten nauwkeurig vaststellen welke componenten worden opgenomen bij het bepalen van het SV-loon, aangezien dit direct van invloed is op de hoogte van de sociale premies die moeten worden afgedragen.

Een belangrijk aspect van de SV-loonberekening is de zogenaamde ‘fictieve dienstbetrekking’, waarbij bepaalde uitkeringen en vergoedingen ook worden beschouwd als loon voor de sociale verzekeringen. Dit kan onder andere van toepassing zijn op personen die niet in een regulier dienstverband werken, maar wel vergoedingen ontvangen.

Impact op sociale verzekeringen

Het SV-loon heeft directe invloed op de hoogte van de sociale verzekeringspremies die zowel door werkgevers als werknemers moeten worden betaald. Deze premies dragen bij aan de financiering van sociale voorzieningen zoals AOW, ANW en Wazo.

Voor werkgevers betekent een hoger SV-loon doorgaans ook hogere werkgeverslasten, aangezien zij verplicht zijn bij te dragen aan verschillende sociale verzekeringsfondsen op basis van het loon van hun werknemers. Werknemers ervaren op hun beurt een vermindering van hun nettoloon door de inhoudingen op het SV-loon, maar deze bijdragen resulteren in sociale zekerheid en bescherming gedurende verschillende levensfasen.

Fiscale aspecten van SV-loon

Naast sociale verzekeringsbijdragen heeft het SV-loon ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. Belastingtarieven zijn progressief, wat betekent dat hogere inkomens in een hogere belastingschijf vallen. Een stijging van het SV-loon kan dus leiden tot een hogere belastingdruk voor werknemers.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174