Boec ® | Financiële consultants

076-3690174

Het vereenvoudigd vaststellen van een jaarrekening

Artikel 2:210 lid 5 BW biedt een mogelijkheid tot vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van een BV, waarbij bovendien direct decharge wordt verleend aan bestuurders en commissarissen.

Deze vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening is mogelijk wanneer o.a. alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn.

Andere voorwaarden van het vereenvoudigd vaststellen van de jaarrekening zijn:

 • Geen uitsluiting van deze manier van vaststellen van de jaarrekening in de statuten;
 • alle overige vergadergerechtigden zijn in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en hebben met deze wijze van vaststelling ingestemd (zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 1 BW).

Moment van vaststellen bij een vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening

Bij een situatie waarin het vereenvoudigd vaststellen van de jaarrekening plaats vindt, wordt de jaarrekening niet vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, maar op het moment waarop alle bestuurders de jaarrekening ondertekenen.

Let op de deponeringstermijn bij een vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening

Let bij het vereenvoudigd vaststellen van de jaarrekening wel op de deponeringstermijn, die 8 dagen na de vereenvoudigde vaststelling dient te gebeuren.

Relevante wetsartikelen

Artikel 2:210 lid 5 BW

Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen. De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten.

Artikel 2:238 lid 1 BW

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming langs elektronische weg plaatsvinden.Tags
  Meer informatie?

  De financiële consultants van Boec helpen toonaangevende opdrachtgevers met het creëren van waarde.

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  M&A-consultant voor de verkoop van een bedrijfsonderdeel
  Financieel sparringpartner voor de groei van een onderneming
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Interim financial controller
  Aantrekken van financiering voor een start-up

   

  Onze adviseurs staan u graag te woord
  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174