Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Waarvoor dienen belastinglatenties in de commerciële jaarrekening?

Een jaarrekening dient volgens artikel 2:362 lid 2 een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. Het oordeel omtrent het vermogen is onder andere afhankelijk van het opnemen van belastinglatenties in de commerciële jaarrekening. Om deze reden worden belastinglatenties in de commerciële jaarrekening opgenomen.

Wanneer wordt een belastinglatentie opgenomen?

Een belastinglatentie wordt in beginsel opgenomen wanneer er tijdelijke commerciële en fiscale verschillen zijn. Een commercieel en fiscaal verschil ontstaat bijvoorbeeld wanneer fiscaal in een kortere periode wordt afgeschreven dan commercieel of wanneer een verlies niet verrekend kan worden met een winst uit het voorgaande jaar en het in de lijn der verwachting ligt dat het verlies in de komende 6 jaar verrekend kan worden (met toekomstige winsten).

Welke belastinglatenties zijn er?

Er zijn actieve en passieve belastinglatenties:

Een actieve belastinglatentie impliceert een commercieel en fiscaal verschil waarbij er in de toekomst (conform de commerciële jaarrekening) een te vorderen belastingbedrag is.

Een passieve belastinglatentie impliceert een commercieel en fiscaal verschil waarbij er in de toekomst (conform de commerciële jaarrekening) een te betalen belastingbedrag is.