Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Hoe is het toezicht op de accountancysector geregeld?

In Nederland is de minister van Financiën verantwoordelijk voor het (stelsel van) toezicht op de accountancysector.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wijst de AFM aan als toezichthouder op alle accountantsorganisaties ten aanzien van de kwaliteit van de wettelijke controles.

In de praktijk wordt het toezicht op accountantsorganisatie gesplitst. De AFM verzorgt het toezicht op accountantsorganisaties met een OOB-vergunning, de SRA verzorgt het toezicht op accountantsorganisaties zonder OOB-vergunning die lid zijn van de SRA en de NBA verzorgt het toezicht op de overige accountantsorganisaties.