Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Proef- en saldibalans

In een administratie worden continu financiële feiten geadministreerd. Denk aan een inkoop, een verkoop en/of een betaling. Iedere journaalpost is in evenwicht; het debetbedrag is gelijk aan het creditbedrag. Cumulatief leveren deze boekingen de proef- en de saldibalans op.

Proefbalans

De proefbalans toont alle grootboekrekeningen van een administratie met zowel het debet als het creditsaldi. Ook de proefbalans is in evenwicht.

Saldibalans

De saldibalans toont het saldo van alle grootboekrekeningen, waarbij het of een debet- of een creditsaldi betreft. Ook de saldibalans is in evenwicht.

Balans- en winst- en verliesrekening

Door grootboekrekening 0-3999 toe te bedelen aan de balans en vanaf 4000 aan de winst- en verliesrekening, kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van de saldibalans. Zo wordt bijvoorbeeld bij het maken van een jaarrekening de saldibalans ingelezen in een jaarrekeningmodel.