Financiële diensten in abonnementsvorm aan voornamelijk het MKB

076-3690174

Proef- en saldibalans

In een administratie worden continu financiële feiten geadministreerd. Denk aan een inkoop, een verkoop en/of een betaling. Iedere journaalpost is in evenwicht; het debetbedrag is gelijk aan het creditbedrag. Cumulatief leveren deze boekingen de proef- en de saldibalans op. Proefbalans De proefbalans toont alle grootboekrekeningen van een administratie met zowel het debet als het creditsaldi. …

Lees verder

Een dividenduitkering boeken

Dividend is een beloning voor de aandeelhouders van een bedrijf. Het boeken van dividend roept vaak vragen op. In dit artikel geven we een heldere uiteenzetting van hoe dividend boekhoudkundig verwerkt wordt. Voorbereiding dividend uitkeren Voordat dividend uitgekeerd kan worden, dient de organisatie eerst een balanstest (bij wettelijke en/of statutaire reserves) en een uitkeringstoets te …

Lees verder

Journaalpost afschrijving van materiële vaste activa

Afschrijvingen van materiële vaste activa weerspiegelen de boekhoudkundige waardevermindering van een materieel vast actief over een bepaalde periode. De afschrijvingen worden meestal in een afschrijvingsstaat bijgehouden (extracomptabel). De maand-, kwartaal-, of zelfs jaarboeking vindt veelal via het memoriaal plaats. Methoden voor afschrijvingen Voor afschrijvingen zijn verschillende methoden. De meest gehanteerde is de lineaire afschrijving. Hierbij …

Lees verder

Extracomptabele boekingen in de jaarrekening

Extracomptabel betekent het verwerken van financiële gegevens buiten de boekhouding om. Gegevens worden dan niet in het grootboek geboekt, maar bijvoorbeeld in Excel bijgehouden. Ook bij het typen van een jaarrekening wordt vaak gebruikgemaakt van extracomptabele boekingen. Van administratie tot jaarrekening Bij het opstellen van de jaarrekening wordt in de basis gebruikgemaakt van de boekhouding. …

Lees verder