Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Sectorindeling van je bedrijf

Bedrijven met personeel worden door de Belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze sectorindeling heeft invloed op de loonkosten. Dit omdat de hoogte van bijvoorbeeld enkele premies werknemersverzekeringen sectorafhankelijk zijn.

Word je in een sector ingedeeld, dan gaan de sectorafhankelijke premies ook voor jouw bedrijf gelden.

KvK

De Belastingdienst baseert de sectorindeling voornamelijk op basis van het handelsregister. Zaak dus om de SBI-code in het handelsregister overeenkomstig de werkelijkheid in te delen.

Welke premies zijn sectorafhankelijk?

De volgende premies zijn sectorafhankelijk:

  • Werkhervattingskas WGA-premie
  • Werkhervattingskas ZW-premie
  • WW-AWf-premie

WAB / Wet Arbeidsmarkt in Balans

De indeling in sectoren en het betalen van sectorafhankelijke premies is een gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De sectorafhankelijke premies bestaan uit een hoog en een laag percentage. Jaarlijks worden deze percentages per sector geijkt en vastgesteld.