Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Vrijstelling van de consolidatieplicht bij een kleine consolidatiekring

Rechtspersonen die aan het hoofd van een groep staan, moeten in beginsel een geconsolideerde jaarrekening opstellen (art. 2:406 BW). Overschrijdt de holding of tussenholding geconsolideerd beschouwd de drempel van een onderneming uit groottecategorie klein niet, dan geldt een uitzondering op de consolidatieplicht op grond van de kleine consolidatiekring.

Criteria groottecategorie klein

We spreken van een kleine groep als het groepshoofd geconsolideerd bezien kwalificeert als een kleine rechtspersoon.

Geconsolideerd betekent dit voor het groepshoofd dat gedurende twee opvolgende boekjaren aan minimaal twee van de volgende criteria voldaan dient te worden (2:396 lid 1 BW):

 1. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6.000.000;
 2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12.000.000;
 3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

Zie hier de actuele groottecriteria micro, klein, middelgroot en groot:

Kleine consolidatiekring

Overschrijdt de holding of tussenholding geconsolideerd beschouwd de drempel van een onderneming uit groottecategorie klein niet, dan geldt een uitzondering op de consolidatieplicht op grond van de kleine consolidatiekring.

De vrijstelling op grond van de kleine consolidatiekring volgt uit artikel 2:407 lid 2 sub a BW:

Artikel 2:407 BW

 1. De verplichting tot consolidatie geldt niet voor gegevens:
  1. van in de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel,
  1. van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarvan de nodige gegevens slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen of te ramen zijn,
  1. van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden om het te vervreemden.
 2. Consolidatie mag achterwege blijven, indien
  1. bij consolidatie de grenzen van artikel 396 niet zouden worden overschreden;
  1. geen in de consolidatie te betrekken maatschappijen een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 398 lid 7;
  1. niet binnen zes maanden na de aanvang van het boekjaar daartegen schriftelijk bezwaar bij de rechtspersoon is gemaakt door de algemene vergadering.
 3. Indien de rechtspersoon groepsmaatschappijen beheert krachtens een regeling tot samenwerking met een rechtspersoon waarvan de financiële gegevens niet in zijn geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen, mag hij zijn eigen financiële gegevens buiten de geconsolideerde jaarrekening houden. Dit geldt slechts, indien de rechtspersoon geen andere werkzaamheden heeft dan het beheren en financieren van groepsmaatschappijen en deelnemingen, en indien hij in zijn balans artikel 389 toepast.

Overige vrijstellingen

Naast de vrijstelling voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening, gelden er voor het groepshoofd en groepsmaatschappijen de overige vrijstellingen die volgen uit artikel 2:396 BW (geen verplichte accountantscontrole, verlichte deponeringsvereisten van de publicatiestukken).Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174