Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Betrokkenen bij de jaarrekening

Bij het maken van een jaarrekening zijn verschillende partijen betrokken. We benoemen in dit artikel de verschillende partijen en wat de rol per partij is. De partijen zijn het bestuur, de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders, de accountant of een andere partij en de ondernemingsraad.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie, het opmaken van de jaarrekening, het ondertekenen van de jaarrekening, het zorgen voor een tijdige deponering en het bewaken van de continuïteit van de rechtspersoon. Het bestuur kan taken uitbesteden, maar blijft zelf verantwoordelijk.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat het bestuur de jaarrekening tijdig opmaakt en ondertekent de opgemaakte jaarrekening voordat deze door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders stellen de jaarrekening bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast. Hiertoe dient een separaat agendapunt te worden geagendeerd.

De accountant of een andere partij

Vanaf middelgroot dient een accountant de jaarrekening te controleren. Voor een micro- of kleine ondernemingen is dit niet verplicht. In alle gevallen mag de jaarrekening door een (andere dan de controlerende) accountant, de organisatie zelf of een andere partij opgesteld worden.

De ondernemingsraad

Is er sprake van een Ondernemingsraad, dan wordt deze zo spoedig mogelijk na vaststelling voorzien van de jaarrekening.