Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten controleverklaringen:

  1. De goedkeurende controleverklaring;
  2. De controleverklaring met beperking;
  3. De controleverklaring met oordeelonthouding;
  4. De afkeurende controleverklaring.

De goedkeurende controleverklaring

De goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Een toelichtende of aanvullende paragraaf behoort bij de goedkeurende verklaring tot de mogelijkheden.

De controleverklaring met beperking

De controleverklaring met beperking wordt afgegeven wanneer de accountant geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en materiële bedenking tegen de jaarrekening of een materiële onzekerheid in de controle onderkent.

De controleverklaring met oordeelonthouding

De controleverklaring met oordeelonthouding wordt afgegeven wanneer de accountant geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en een diepgaande onzekerheid in de controle onderkent.

De afkeurende controleverklaring

De afkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en een diepgaande bedenking tegen de jaarrekening onderkent.

Materieel / diepgaand

Een afwijking is materieel wanneer de afwijking de economische beslissing die de gebruikers van de jaarrekening nemen kunnen beïnvloeden.

Een afwijking is volgens Standaard 705 diepgaand wanneer deze extra materieel is. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de afwijking een substantieel deel van de jaarrekening raakt.