Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten controleverklaringen: De goedkeurende controleverklaring De goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Een toelichtende of aanvullende paragraaf behoort bij de goedkeurende verklaring tot de mogelijkheden. De controleverklaring met beperking De controleverklaring met beperking wordt afgegeven wanneer de …

Lees verder

Gevolgen van het niet-naleven van een verplichte accountantscontrole

Ondernemingen die controleplichtig zijn dienen een hiertoe bevoegde accountant aan te stellen die de jaarrekening controleert. Deze zal vervolgens voldoende en geschikte controle-informatie pogen te verzamelen om een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening af te geven. Maar wat gebeurt er als een verplichte accountantscontrole niet wordt nageleefd? Wanneer is een onderneming controleplichtig? Een …

Lees verder

Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Een onderneming is controleplichtig in het tweede jaar waarin het aan minimaal twee van de volgende criteria voldoet: -> Netto-omzet >12.000.000-> Balanstotaal > 6.000.000-> Gemiddeld aantal werknemers >50 FTE Bij het voldoen aan deze criteria valt de onderneming minimaal in categorie middelgroot. Het niet naleven van de controleplicht is een economisch delict en kan o.a. …

Lees verder

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van een overzicht met historische financiële informatie (bijvoorbeeld een jaarrekening) als afgegeven door een RA of een AA. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring. Zekerheid en de accountantsverklaring Bij de samenstellingsverklaring wordt geen zekerheid verschaft, bij een beoordelingsverklaring een beperkte mate …

Lees verder