Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

De taal van de jaarrekening en het bestuursverslag

Een Nederlandse jaarrekening wordt meestal in de Nederlandse taal opgesteld. Toch zijn situaties denkbaar om tot een andere taal te besluiten. Zulks bijvoorbeeld voor het inzicht en omdat de gebruiker hoofdzakelijk een andere taal spreekt. De voorwaarden onder welk zulks mogelijk is, worden in dit artikel nader uiteengezet.

De taal van de inrichtingsstukken

De jaarrekening (inrichtingsstukken) wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de Algemene Vergadering tot het gebruik van een andere taak heeft besloten. Het wetsartikel dat dit bepaalt, is 2:362 lid 7 BW.

Indien de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep dat rechtvaardigt, mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid. De posten worden in de Nederlandse taal omschreven, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.

De taal van de publicatiestukken

De publicatiestukken dienen in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal te worden gesteld (artikel 2:394 lid 1 BW).

De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aangetekend.

De taal van het bestuursverslag

Het bestuursverslag dient in de Nederlandse taal te worden gesteld, tenzij de Algemene Vergadering tot een andere taal heeft besloten (artikel 2:391 lid 1 BW).

Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.

Zelfde taal

Het bestuursverslag (en de Overige gegevens in de jaarrekening) dienen in dezelfde taal als de jaarrekening te worden opgesteld.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174