Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Hoe boek je afschrijvingen?

Afschrijvingen vertegenwoordigen de geleidelijke waardedaling van een actief gedurende hun levensduur. Het correct boeken van afschrijvingen is belangrijk voor een nauwkeurige financiële rapportage en een correcte evaluatie van de financiële gezondheid van een bedrijf. Door afschrijvingen juist en volledig toe te passen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun boekhouding voldoet aan de vereiste normen en …

Lees verder

Journaalpost afschrijving van materiële vaste activa

Afschrijvingen van materiële vaste activa weerspiegelen de boekhoudkundige waardevermindering van een materieel vast actief over een bepaalde periode. De afschrijvingen worden meestal in een afschrijvingsstaat bijgehouden (extracomptabel). De maand-, kwartaal-, of zelfs jaarboeking vindt veelal via het memoriaal plaats. Methoden voor afschrijvingen Voor afschrijvingen zijn verschillende methoden. De meest gehanteerde is de lineaire afschrijving. Hierbij …

Lees verder