Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Heeft u een kind onder de twaalf jaar dat op uw adres staat ingeschreven en werken u en uw partner allebei? Dan heeft de minstverdienende partner mogelijk recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kern van de Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een belangrijke regeling die tot doel heeft om werkende ouders met een lager inkomen financieel te ondersteunen. De kern van de IACK ligt in het stimuleren van arbeidsparticipatie en het verlichten van de financiële lasten voor gezinnen met kinderen.

De regeling is specifiek ontworpen voor ouders die een inkomen uit arbeid hebben en wordt bepaald op basis van het arbeidsinkomen van de minstverdienende partner. Hoe lager dit inkomen, des te hoger de combinatiekorting. Dit betekent dat gezinnen met een bescheiden inkomen aanspraak kunnen maken op een extra belastingvoordeel.

De IACK is opgebouwd uit twee componenten: de basisbedragen en het inkomensafhankelijke bedrag. Het basisbedrag is een vast bedrag dat wordt toegekend aan ouders met een bepaald arbeidsinkomen. Het inkomensafhankelijke bedrag daarentegen neemt toe naarmate het arbeidsinkomen stijgt. Hierdoor wordt de korting interessanter voor gezinnen waarbij de minstverdienende partner meer verdient.

Het doel van de IACK gaat verder dan alleen het verlichten van belastingdruk; het stimuleert ouders om actief deel te nemen aan het arbeidsproces. Door financiële ondersteuning te bieden aan werkende ouders met een lager inkomen, tracht de overheid bij te dragen aan een gezonde balans tussen werk en gezinsleven.

Werkende ouders krijgen via de inkomensafhankelijke combinatiekorting een belastingteruggave en betalen dus minder belasting.

Kind

De definitie van een eigen kind bij de Belastingdienst is als volgt:

 • Eigen kind
 • Stiefkind
 • Pleegkind
 • Geadopteerd kind
 • Kind uit een eerdere relatie va uw huidige echtgenoot of partner
 • Kind van uw fiscale partner

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

Voorwaarden Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

Los van de definitie van een kind, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor het van toepassing zijn van de inkomensafhankelijke combinatiekorting:

 • Het kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
 • Het kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw arbeidsinkomen is hoger dan 6.073 euro (was 5.548 euro in 2023)
 • U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner (bij een gelijk arbeidsinkomen krijgt de oudste fiscale partner de IACK).

Hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024 is afhankelijk van of u in 2024 de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024 is gebaseerd op een staffel.

In 2024 nog geen AOW-leeftijd bereikt

 • Tot een arbeidsinkomen van 6.074 euro ontvangt u geen inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Vanaf een arbeidsinkomen van 6.074 euro tot 31.838 euro bedraagt de Inkomensafhankelijke combinatiekorting 11,45% x (arbeidsinkomen – 6.073 euro).
 • Vanaf een arbeidsinkomen van 31.838 euro ontvangt u 2.950 euro inkomensafhankelijke combinatiekorting.

In 2024 het hele jaar de AOW-leeftijd bereikt

 • Tot een arbeidsinkomen van 6.074 euro ontvangt u geen inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Vanaf een arbeidsinkomen van 6.074 euro tot 31.838 euro bedraagt de Inkomensafhankelijke combinatiekorting 5,90% x (arbeidsinkomen – 6.073 euro).
 • Vanaf een arbeidsinkomen van 31.838 euro ontvangt u 1.522 euro inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Voorbeeld inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

We nemen voor het voorbeeld een arbeidsinkomen van 30.000 euro voor iemand die in 2024 het hele jaar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Het belastbaar inkomen uit werk en woning valt in de bandbreedte >€ 6.074 – <€ 31.838.

De formule voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is: 11,45 % x (arbeidsinkomen – € 6.074).

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in dit voorbeeld

11,45% x (€ 30.000 – € 6.074) = €  2.740

Voorbeeld inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

We nemen voor het voorbeeld een arbeidsinkomen van 30.000 euro voor iemand die in 2024 het hele jaar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Het belastbaar inkomen uit werk en woning valt in de bandbreedte >€ 6.074 – <€ 31.838.

De formule voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is: 11,45 % x (arbeidsinkomen – € 6.074).

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in dit voorbeeld

11,45% x (€ 30.000 – € 6.074) = €  2.740

Voorbeeldberekening inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024 in Excel:Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174