Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Proces bij het aanvragen van bedrijfsfinanciering

Het verkrijgen van bedrijfsfinanciering is voor veel ondernemers een cruciale stap in het realiseren van groei en stabiliteit. Banken spelen hierbij een centrale rol door bedrijven financiële middelen ter beschikking te stellen.

Kredietrisico

Een van de eerste stappen die banken nemen bij het bepalen van bedrijfsfinanciering is het uitvoeren van een grondige kredietrisicobeoordeling. Deze beoordeling omvat het analyseren van de financiële gezondheid van het bedrijf. Banken kijken naar de jaarrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële positie van de onderneming.

De kredietwaardigheid van het bedrijf is een cruciale factor in dit proces. Banken gebruiken verschillende financiële ratio’s en indicatoren, zoals de schuld-tot-eigenvermogenratio en de liquiditeitsratio, om de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf te beoordelen. Hoe gezonder de financiën van een bedrijf, hoe groter de kans dat het een hoger bedrag aan bedrijfsfinanciering kan verkrijgen.

Bedrijfsprestaties en -prognoses:

Naast het verleden kijken banken ook naar de huidige prestaties en toekomstige prognoses van een bedrijf. Dit omvat de groeipotentie, marktpositie en het vermogen van het bedrijf om in de toekomst winstgevend te blijven. Ondernemingen met een bewezen staat van dienst in termen van groei en winstgevendheid hebben vaak een grotere kans op het verkrijgen van een aanzienlijk bedrag aan bedrijfsfinanciering.

De bank zal ook de sector en marktomstandigheden waarin het bedrijf opereert evalueren. Factoren zoals concurrentie, marktvolatiliteit en economische trends kunnen allemaal van invloed zijn op de beslissing van de bank. Een bedrijf dat opereert in een stabiele en groeiende markt kan mogelijk meer bedrijfsfinanciering krijgen dan een bedrijf in een volatiele sector.

Zekerheden en onderpand:

Om het risico van wanbetaling te verminderen, vereisen banken vaak zekerheden of onderpand bij het verstrekken van bedrijfsfinanciering. Dit kan bestaan uit activa zoals vastgoed, machines, voorraden of zelfs intellectueel eigendom. Het onderpand dient als een vangnet voor de bank, zodat ze in het geval van wanbetaling activa kunnen verkopen om hun verliezen te dekken.

De waarde en liquiditeit van het onderpand spelen een grote rol in de beslissing van de bank. Hoogwaardige, gemakkelijk verhandelbare activa worden vaak gunstiger beoordeeld dan minder liquide of risicovolle activa. Het beschikbaar stellen van voldoende en waardevol onderpand kan de kansen van een bedrijf vergroten om een substantieel bedrag aan bedrijfsfinanciering te verkrijgen.Tags
  Vragen?

  Boec (spreek uit als: ‘Boek’) is dé partner in finance voor ondernemers.

   

  Wij werken nauw samen met je bestaande team en bieden uitgebreide ondersteuning op het gebied van o.a. financiële- en salarisadministratie, financiering, rapportages, belastingen en jaarrekeningen. Eén partner voor al je financiële vraagstukken, zodat jij je kan focussen op de groei van je bedrijf!

   

  Enkele voorbeelden van huidige opdrachten:

  Interim financial controller
  Opstarten zorgfacturatie WLZ via ONS Nedap
  Opstellen van een jaarrekening van een scale-up
  Implementatie SDB Salarisadministratie
  Migratie financiële administratie naar Exact Online
  Automatiseren managementrapportage

   

  Neem contact op via ons contactformulier of bel ons voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek 076-3690174.

   

  captcha

   

   

  076-3690174