Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Voorzieningen

Voorzieningen komen voort uit gebeurtenissen uit het verleden, betreffen een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting per balansdatum, gaan gepaard met een kans van >50% dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en de omvang of het moment van afwikkelen is onzeker. In rechte afdwingbare of feitelijke verplichting per balansdatum In recht afdingbare verplichting betekent …

Lees verder