Boec ® | dé partner in finance voor ondernemers

076-3690174

Fair value accounting

Fair Value Accounting is een boekhoudprincipe dat de actuele marktwaarde van activa en passiva in de financiële verslaggeving weerspiegelt. Dit benaderingsmodel is in de afgelopen decennia steeds prominenter geworden en heeft een diepgaande impact gehad op hoe bedrijven hun financiële positie evalueren en rapporteren. Achtergrond van Fair Value Accounting Fair Value Accounting staat in contrast …

Lees verder

Kasstroomoverzicht: directe methode versus indirecte methode

Het kasstroomoverzicht is een essentieel financieel rapport dat inzicht geeft in de geldstromen van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het biedt waardevolle informatie voor investeerders, crediteuren en managementteams om de liquiditeitspositie van een onderneming te begrijpen. Er zijn twee hoofdmethoden voor het opstellen van een kasstroomoverzicht: de directe methode en de indirecte methode. De …

Lees verder

Decharge verlenen aan bestuurders en commissarissen

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt als separaat agendapunt vaak decharge verleend aan bestuurders en commissarissen. In dit artikel gaan we nader in op het verlenen van decharge. Wat is decharge verlenen? Decharge, vaak beschouwd als een formele kwijting of ontslag van verantwoordelijkheid, is een proces waarin bestuurders of leidinggevenden binnen een organisatie worden …

Lees verder

Groottecriteria – micro, klein, middelgroot en groot

Iedere Nederlandse besloten- of naamloze vennootschap moet volgens Titel 9 boek 2 BW jaarlijks een jaarrekening opmaken en deponeren. De jaarverslaggevingregelgeving biedt met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en de deponeringsvereisten vrijstellingen en verlichtingen. Welke vrijstelling en verlichtingen van toepassing zijn is afhankelijk van de grootte van de vennootschap. De vier verschillende groottecriteria …

Lees verder

Verkort-, gebroken- of een verlengd boekjaar

De meeste ondernemingen hebben een regulier boekjaar dat van 1 januari tot en met 31 december loopt. Niet alle ondernemingen starten echter op 1 januari. Om voor het eerste boekjaar een verkort of een gebroken boekjaar te voorkomen, kan een onderneming het eerste boekjaar kiezen voor een verlengd boekjaar. Vanaf het tweede boekjaar geldt dan …

Lees verder

Termijnen jaarrekening deponeren (BV)

De uiterste termijn waarop een jaarrekening van een besloten vennootschap gedeponeerd dient te zijn, varieert afhankelijk van de situatie. Zo dient een BV waarvan de aandeelhouders tevens bestuurder en/of commissaris zijn eerder te deponeren dan wanneer dit niet het geval is (tenzij de statuten zulks voorkomen). Algemeen deponering Een jaarrekening dient binnen vijf maanden na …

Lees verder

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten controleverklaringen: De goedkeurende controleverklaring De goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Een toelichtende of aanvullende paragraaf behoort bij de goedkeurende verklaring tot de mogelijkheden. De controleverklaring met beperking De controleverklaring met beperking wordt afgegeven wanneer de …

Lees verder