Boec ® - Ambitieuze professionals

076-3690174

Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Een onderneming is controleplichtig in het tweede jaar waarin het aan minimaal twee van de volgende criteria voldoet:

-> Netto-omzet >12.000.000
-> Balanstotaal > 6.000.000
-> Gemiddeld aantal werknemers >50 FTE

Bij het voldoen aan deze criteria valt de onderneming minimaal in categorie middelgroot.

Het niet naleven van de controleplicht is een economisch delict en kan o.a. resulteren in het niet kunnen vaststellen van de jaarrekening en/of het verdelen van het resultaat. Derden kunnen bij de rechtbank nakoming van de controleplicht vorderen.

Wanneer de jaarrekening niet tijdig gedeponeerd wordt, ontstaat tevens een risico op bestuurdersaansprakelijkheid.